Nấm lim xanh Loại 2 – Túi 1 kg

2,800,000.00

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Nấm lim xanh Loại 2 – Túi 1 kg

Đặc điểm: Tai nấm đã hình thành rõ ràng đến đường kính dưới 6 cm

Khối lượng tịnh: 1 kg

Xuất xứ: Linh Chi Huỳnh Gia – Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam

Nhà phân phối chính thức: Thực phẩm và dược liệu Vi Sức Khỏe

nấm lim xanh loại 2 túi 1 kg
Nấm lim xanh Loại 2 – Túi 1 kg

2,800,000.00

Danh mục: