Nấm lim xanh Loại 3 – Túi 1 kg

1,800,000.00

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Nấm lim xanh Loại 3 (Nấm mầm) – Túi 1 kg

Đặc điểm: Là loại nấm mầm, có thể trộn lẫn một số nấm đã hình thành tai từ 1 cm đến 3 cm

Khối lượng tịnh: 1 kg

Xuất xứ: Linh Chi Huỳnh Gia – Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam

Nhà phân phối chính thức: Thực phẩm và dược liệu Vi Sức Khỏe

nấm lim xanh loại 3 túi 1 kg
Nấm lim xanh Loại 3 – Túi 1 kg

1,800,000.00

Danh mục: